STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA

ZA OSNOVNE ŠOLE, SREDNJE ŠOLE IN FAKULTETE

Izobraževalna delavnica za učitelje, profesorje o motnji ADHD: 

KAKO USPETI Z MOTNJO ADHD S POMOČJO UČITELJA

predavateljica: Katja Zupanič mag.kog.zn. 

Poučna izobraževalna delavnica o motnji ADHD za učitelje z namenom širjenja znanja, poučevanja o motnji ADHD in gradi most razumevanja med učiteljem, učencem z motnjo ADHD ter šolskim sistemom. Poučna delavnica je zasnovana tako, da učitelja seznani z motnjo ADHD iz objektivne predstave strokovnega področja kognitivne znanosti, kot subjektivnega vidika iz oči osebe z motnjo ADHD. Informativna delavnica interdisciplinarno združuje nevroznanstveni,  psihološki, socialni vidik motnje. Na delavnici sočasno predstavimo primerne učne strategije, osnovo različnih vaj in pristopov za lajšanje simptomov motnje ADHD, vključujoč s pomembnimi usmeritvami iz področja nutricionistike, ki predstavlja pomemben dejavnik na samo delovanje možganov otroka kot odraslega z motnjo ADHD. 

Vsebina delavnice temelji na izsledkih sodobnih znanstvenih študij širokega strokovnega področja kognitivnih znanosti ter lastne izkušnje z motnjo ADHD.

Za okvirni program delavnice nam pošljite vaše povpraševanje na: info@soncerri.si

 

 

UTRINKI IZ NAŠIH PREDAVANj

 

 

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA STARŠE

program DAVID: v vašem otroku vidimo nadarjenost

predavateljica: Katja Zupanič mag.kog.zn. 

Program David interdisciplinarno združuje nevroznanstevni, psihološki, socialni vidik motnje, ter tehnike, vaje ki na naraven način vplivajo na sproščanje dopamina in noradrenalina, vključujoč z pomebnimi usmeritvami s področja nutristike, kar predstavlja pomemben dejavnik na samo delovanje možganov otroka kot odraslega z motnjo ADHD.

Program David, izobraževalni program, zajema širok nabor tem poučevanja katerega glavni namen programa je starše izobraziti s področja problematike motnje ADHD, motnje pozornosti in hiperaktivnosti, ki jim ponuja širok nabor znanja ter globlje razumevanje motnje ADHD in jim tako omogoča pravilno interakcijo z otrokom z motnjo ADHD, kar posledično prinaša pozitiven učinek na otroka z motnjo ADHD kot celotno družino.

Program David za starše, predstavlja interdisciplinarni program, kar omogoča celosten pristop k reševanju problematike motnje ADHD iz različnih področij znanosti, vključujoč šolo, družino in otroka. Program David starša priuči, kako z pravilnim delovanjem, s pravilnimi pristopi vplivati na kognitivne procese pri motnji ADHD in tako lajšati simptome motnje ADHD.

Za okvirni program delavnice nam pošljite povpraševanje na: info@soncerri.si

REFERENCE:

Večletno raziskovanje na področju problematike motnje ADHD v okviru študija magistrskega programa kognitivne znanosti.

Prisotnost na znanstvenih konferencah v Sloveniji in Evropi.

Razvoj alternativnega, učinkovitega programa David, Bojevnik luči.

Avtorstvo knjige; Bojevnik luči, didaktični priročnik za lajšanje simptomov ADHD, za mladino, starše in učitelje.

Mentorstvo otrokom in staršem.

Osebna izkušnja življenja z motnjo ADHD.

PREBERITE VEČ V KNJIGI "BOJEVNIK LUČI"

Didaktični priročnik za lajšanje simptomov sindroma ADHD.