“Človeški možgani so najmočnejši računalnik narave, katerega lahko programiramo sami …”

VIZIJA

Vizija razvojno raziskovalnega inštituta Sonce, je sodobni družbi z inovativnimi alternativnimi pristopi ponuditi širok nabor programov za kvalitetno, srečno, naravno predvsem pa zdravo življenje posameznika na vseh področjih, s katerimi se srečuje skozi življenje.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo temelji na razvoju inovativnih programov, ki skupaj združujejo interdisciplinarna znanja večih področij in temeljijo na popolnoma naravnem pristopu reševanja in izboljšanja različnih problematik širše družbe.

Z razvojem novih metod in pristopov na različnih področjih, predstavljamo inovativne programe, ki prinašajo izjemne rezultate z popolnoma naravnim in alternativnim pristopom v različna že obstoječa okolja. Izboljšujemo kakovost družbe, izboljšujemo kakovost življenja vsakega posameznika, prav tako pa ob enem širimo odnos, ki izraža zavedanje pomembnosti do sočloveka, živali,  narave in planeta na katerem živimo. 

VREDNOTE

Ljubezen, pravičnost, enakopravnost, resnica,  sočutje do sočloveka, narave in planeta.